De Stichting heeft tot doel om fondsen, sponsorgelden en actiegelden te werven en daarmee zowel exterieur als interieur van het kerkgebouw in een goede staat te houden.

De Sint Josephkerk is een Rijksmonument. Ze is in 1924 gebouwd naar een ontwerp van architect Hurks. Het is een indrukwekkend voorbeeld van baksteenbouw in de stijl van de Amsterdamse School. Aan de buitenkant valt de sierlijk omhoog rijzende toren en het mooie metselwerk op. Aan de binnenkant zijn de grote koepel en het vele siermetselwerk beeldbepalend. De lichtkroon en de godslamp van atelier Brom en de kruisweg en wandschilderingen van Wijnand Geraedts zijn artistiek waardevol.

Mede door de activiteiten van onze stichting zijn in 2007 de grote glas-in-loodramen gerestaureerd en heeft in 2011 een algehele restauratie van de buitenkant van de kerk plaats kunnen vinden. In 2013 is de elektrische installatie vernieuwd en een nieuwe verlichting aangelegd die de beleving van de ruimte sterk verbeterde. In 2014 en 2015 is de functionaliteit van de kerk sterk verbeterd door de herinrichting van de sacristie tot dagkapel en de aanleg van een toilettenblok in een bijruimte. Het stucwerk in de kerk kreeg zijn oorspronkelijke lichte kleur terug.

Er is een 6-jaren onderhoudplan 2018-2023 opgesteld waarvoor een SIM-subsidie werd verkregen. Dit houdt in dat de eigenaar, de rooms-katholieke Sint Norbertusparochie, de helft van de te maken subsidiabele kosten vergoed krijgt. Het grootste deel van de werkzaamheden heeft in 2022 plaatsgevonden. Het betreft vooral het vernieuwen van de toegangsdeuren en het gedeeltelijk vernieuwen van het pannendak.

De eigenaar van de kerk en de vrijwilligers in de parochiekern spannen zich zeer in voor deze werkzaamheden. Maar financieel is de speelruimte voor de parochie niet groot. Het is daarom, dat wij een beroep op uw willen doen ons financieel te ondersteunen. Uw bijdrage kunt u overmaken naar rekening NL53 RABO 0105 8083 50 t.n.v. Stichting Behoud St. Josephkerk te Roosendaal (de stichting is ANBI erkend, het RSIN-nummer is 820317147).

Het bestuur van de Stichting is graag bereid om u meer informatie aan te reiken. U kunt het bereiken onder het email-adres van de secretaris: Rini van den Bogaard

© disigned by P.J.M. Rademakers