De Stichting heeft tot doel om fondsen, sponsorgelden en actiegelden te werven en daarmee zowel exterieur als interieur van het kerkgebouw in een goede staat te houden.

De Sint Josephkerk is een Rijksmonument. Ze is in 1924 gebouwd naar een ontwerp van architect Hurks. Het is een indrukwekkend voorbeeld van baksteenbouw in de stijl van de Amsterdamse School. Aan de buitenkant valt de sierlijk omhoog rijzende toren en het mooie metselwerk op. Aan de binnenkant zijn de grote koepel en het vele siermetselwerk beeldbepalend. De lichtkroon en de godslamp van atelier Brom en de kruisweg en wandschilderingen van Wijnand Geraedts zijn artistiek waardevol.

Mede door de activiteiten van onze stichting zijn in 2007 de grote glas-in-loodramen gerestaureerd en heeft in 2011 een algehele restauratie van de buitenkant van de kerk plaats kunnen vinden. In 2013 is de elektrische installatie vernieuwd en een nieuwe verlichting aangelegd die de beleving van de ruimte sterk verbeterde.

Op het programma staan nog: het verbeteren van de functionaliteit van de kerk door herinrichting van de sacristie, de aanleg van een toilettenblok in een bijruimte en het verminderen van het aantal kerkbanken. Verder het herstel van het schilderwerk en op termijn de restauratie van enkele kruiswegstaties.

De eigenaar van de kerk, de rooms-katholieke Sint Norbertusparochie, en de vrijwilligers in de parochiekern spannen zich zeer in voor deze werkzaamheden. Maar financieel is de speelruimte voor de parochie niet groot.

Het is daarom, dat wij een beroep op uw willen doen ons financieel te ondersteunen. Uw bijdrage kunt u overmaken naar rekening NL53 RABO 0105 8083 50 t.n.v. Stichting Behoud St. Josephkerk te Roosendaal (de stichting is ANBI erkend).

Het bestuur van de Stichting is graag bereid om u meer informatie aan te reiken. U kunt het bereiken onder het email-adres van de secretaris: Pieter Havermans

Het Stichtingsbestuur

© disigned by P.J.M. Rademakers