Opbrengst Snuffelmarkt 24 september € 6374,00

In september 2013 is de nieuwe verlichting in gebruik genomen. Dat was voor alle kerkgangers een openbaring. Details die sinds 1923 in duisternis gehuld waren kwamen nu te voorschijn. De koepel en de absis kwamen nu in het licht waardoor een aangename ruimtewerking ontstond. Tegelijk is de hele elektrische installatie vernieuwd. Daarna zijn in overleg met de pastors en vrijwilligers plannen uitgewerkt voor de herinrichting van de sacristie en de aanleg van een toiletblok. Voor deze werkzaamheden heeft het Bisdom machtiging verleend. Ze zullen in 2014 aanvangen. Ook voor herstel van het schilderwerk en verwijderen van de witte aanslag zijn da voorbereidingen in gang gezet.

© disigned by P.J.M. Rademakers