Zoals in de statuten staat vermeld is het doel van de Stichting geldmiddelen te verwerven ten behoeve van de restauratie en het onderhoud van de Sint Josephkerk te Roosendaal. Vooral ten tijde van de grote restauratie heeft de stichting daartoe veel acties gevoerd. Nog in 2022 heeft de Stichting een bijdrage kunnen leveren voor de restauratie van het grote kerkdak. Deze restauratie is nu voltooid. Een continue geldstroom is van belang om de kerk ook op den duur in goede staat te houden. Daarom houdt de Stichting deze website actueel. Middels een flyer, die in de kerk ligt en bij gelegenheid wordt uitgereikt, wijst de Stichting op de mogelijkheden om voor dit goede doel te doneren. Mocht binnenkort het geplande groot onderhoud aan de absis beginnen zal het bestuur van de Stichting zich in overleg met het parochiebestuur beraden op nieuwe acties.

© disigned by P.J.M. Rademakers